Grannies Day was niet mogelijk geweest zonder de steun van verschillende partners en vrijwilligers. Die willen we graag bedanken!

Voor hun sponsoring en financiële steun:Voor hun enthousiasme, hulp en medewerking: