Stichting Messengers of Peace Nederland is de Nederlandse tak van de internationale stichting Messengers of Peace (Mensajeros de la Paz). Messengers of Peace zet zich wereldwijd in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen, zowel door middel van structurele steun als noodhulp.


Messengers of Peace Nederland heeft in beginsel dezelfde doelstelling. Het zwaartepunt van de activiteiten van Messengers of Peace Nederland ligt echter minder bij het verlenen van steun en meer bij het creëren van bewustwording. Dit doet Messengers of Peace Nederland door middel van communicatie en het organiseren van activiteiten, waarbij creativiteit en het verbinden van verschillende groepen mensen centraal staan.
 

Missie

Messengers of Peace zet zich in voor het verbeteren van de (leef)situatie van kwetsbare bevolkingsgroepen in de samenleving.
 

Doelstellingen

  1. Bewustwording creëren voor de situatie van kwetsbare bevolkingsgroepen zowel in Nederland als daarbuiten.
  2. Financiële middelen genereren voor projecten die de leefomstandigheden van kwetsbare groepen verbeteren.

 

Invulling op de korte termijn

In eerste instantie richt Messengers of Peace Nederland zich via jongeren op ouderen in Nederland. Door een brug te slaan tussen jongeren en ouderen worden ouderen meer betrokken bij de maatschappij. Messengers of Peace Nederland wil door het dichten van de kloof tussen jongeren en ouderen een positieve impact teweegbrengen op de sociale verhoudingen en sociale duurzaamheid in de samenleving. Dit wordt gerealiseerd door actieve participatie van ouderen in de samenleving te bevorderen door intergenerationele activiteiten te faciliteren. Deze activiteiten zijn leuk, constructief en gezellig voor jong en oud.

Waarom ouderen?

Nederland vergrijst. In 2030 is 25% van de bevolking ouder dan 65. Hoewel ouderen in Nederland het relatief goed hebben, leven veel ouderen vrij geïsoleerd en heerst er onder ouderen vaak eenzaamheid. Ouderen worden vaak gestigmatiseerd. Het beleid van de overheid richt zich dan ook op participatie en het creëren van solidariteit en begrip voor ouderen.